+31 (0)6 263 90 708 info@chezvincent.nl

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.chezvincent.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Chez Vincent streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Chez Vincent niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Chez Vincent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de
website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Chez Vincent en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Chez Vincent garandeert niet dat e-mails die aan Chez Vincent worden verzonden (tijdig) worden
ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Chez Vincent te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Chez Vincent heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Chez Vincent aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Chez Vincent zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Chez Vincent daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.